slogan

Byggetilladelse


I nogle situationer skal man søge byggetilladelse - også ved renoveringsarbejder. Hvis du fx inddrager et uudnyttet tagrum til beboelse eller på anden vis udvider boligarealet eller bygger til, skal du søge om tilladelse hos kommunen.

Også ved visse typer af vådrums-arbejder, er det nødvendigt at søge om tilladelse. Med mindre der er aftalt noget andet, er det dit ansvar som bygherre at indhente byggetilladelsen.

I andre tilfælde er det tilstrækkeligt at anmelde byggeriet til kommunen. Det gælder bl.a., hvis du bygger en garage, et drivhus eller udhus, der er mindre end 50 m2.

Læs mere på hjemmesiden www.boligejer.dk eller kontakt den tekniske forvaltning i din kommune, hvor du også kan få de relevante blanketter

AddThis Social Bookmark Button