slogan

Hvis skaden er sket


Er du utilfreds med arbejdet, når håndværkerne er færdige, skal du i første omgang klage til håndværksmesteren. Kan du ikke blive enig med ham, kan du klage til Byggeriets Ankenævn. Det er oprettet af Forbrugerrådet, Parcelhusejernes Landsforening og Dansk Byggeri. Det koster 300 kr. at klage, og vejledning og klageskema finder du på www.byggerietsankenaevn.dk

Hvis mester er medlem af Dansk Byggeri, har han pligt til at følge nævnets afgørelse. Gør han det alligevel ikke, træder Byg Garanti i kraft, og Dansk Byggeri finder en anden mester til at udbedre fejl og mangler uden udgifter for dig.Håndværksmestre, der ikke er medlemmer af Dansk Byggeri, har ikke pligt til at deltage i sagsbehandlingen og er ikke forpligtet til at følge ankenævnets afgørelser. Derfor har du ingen garanti kun mulighed for at gå rettens vej.

Byggeriets Ankenævn modtog i 2010 godt 600 klagesager. 46 pct. af dem blev afvist eller henlagt, de fleste fordi håndværksmestrene ikke var organiserede. I 80 pct. af de sager, nævnet behandlede, fik klagerne helt eller delvist medhold.

Byg Garanti gælder i fem og og dækker udbedring af sjusk, fejl og mangler for op til 100.000 kr. for private om- eller tilbygninger i:

  • én- eller to-familieboliger
  • ejerlejlighed eller andelsbolig
  • sommerhuse
  • privatbolig i forbindelse med blandet bolig- og erhvervsejendomme, herunder stuehuse til landbrug
  • Byg Garanti dækker ikke arbejder, der udgør en del af et nybyggeri med en samlet entreprisesum på over 1.000.000 kr. inkl. moms
AddThis Social Bookmark Button