slogan

Energikrav


Den 1. april 2006 trådte en række nye energikrav i kraft i bygningsreglementerne. I Bygningsreglementet fra 2008 blev kravene yderligere skærpet. Ét af kravene er, at bygninger skal energimærkes. Det gælder såvel nybyggeri som bygninger, der sælges eller udlejes. 

Energimærket, som man f.eks. kender fra køleskabe, er et nyttigt dokument, når du skal købe og sælge hus, fordi du får præcise oplysninger om bygningens energimæssige ydeevne. Energimærket fortæller også, hvor man eventuelt vil kunne foretage energimæssige omkostningseffektive (rentable) bygningsforbedringer.

Derfor vil energimærket være et nyttigt dokument, hvis du en dag ønsker at renovere eller udvide dit hus. Har du det,kan du se, hvilke rentable energiforbedringer du skal udføre samtidigt med renoveringen, ombygningen eller tilbygningen.

Du kan finde mere information om energimærkningen på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk, på www.boligejer.dk og www.danskbyggeri.dk/energi

AddThis Social Bookmark Button