slogan

Aflevering og betaling


Arbejdet meldes færdigt
Når arbejdet er færdigmeldt, gennemgår du og håndværkeren det færdige resultat. Her kan I tale om, hvordan byggeriet skal vedligeholdes og få lavet en oversigt over eventuelle fejl og mangler. I kan også aftale, hvornår manglerne udbedres.

Hurtig afregning
Hvis der ikke er aftalt andet, får du en slutafregning inden for en måned efter, at arbejdet er afleveret.

Betaling
Det er vigtigt at få aftalt, om betalingen skal ske a conto, i rater, eller når arbejdet er færdigt. Ved større opgaver kan det være en fordel at dele betalingen op i flere dele.

A conto betaling: Du kan fx. få en regning hver måned for det arbejde, der er lavet.
Ratebetaling: Du betaler, når håndværkeren er nået til en nærmere bestemt fase i byggeprocessen, fx når fundamentet til den nye tilbygning er støbt.
Regning: Får du lavet en mindre byggeopgave, er det almindeligt at betale, når arbejdet er færdigt. Hvis du betaler efter regning, betaler du for det antal timer, som håndværkeren har brugt på arbejdet. Du skal i den sammenhæng huske på, at man også skal betale for den tid, som håndværkeren eventuelt har brugt på værkstedet, på transport, på at købe materialer, at køre affald væk mv.
OBS! Forudbetaling kan ikke anbefales, da du risikerer at miste dine penge, hvis virksomheden går konkurs, inden varen er leveret, eller arbejdet er udført.

Tilbageholdelse af betaling
Du kan som kunde tilbageholde en del af betalingen, hvis arbejdet ikke er gjort færdigt, eller hvis der er mangler ved arbejdet. Men det er vigtigt, at du kun tilbageholder et beløb, der svarer til omkostningerne ved at gøre arbejdet færdigt eller at udbedre manglerne. 

Holder du et større beløb tilbage end det, du har ret til, kan byggevirksomheden kræve renter efter rentelovens regler.

Forstå din faktura
Nogle tror, at en timepris på f.eks. 350 kr. består af løn til svenden, og at resten er avance til mesteren. Men det er langt fra sandt. Timeprisen skal også dække feriepenge, pension, barselsfond og andre sociale udgifter, som mesteren skal betale en svend eller en lærling. Og så kommer momsen oven i bagefter.

AddThis Social Bookmark Button